دسته: ترجمه

از لار تا کویت؛ در جستجوی کار

خانم امیلی ولز، استاد دانشگاه هاروارد امریکاست که بین سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۱ در لار به تدریس زبان انگلیسی مشغول بوده است. لاری ها وی را با نام خانم مک می شناسند. وی در سال ۱۹۸۶ مقاله ی قابل تأملی با عنوان From Lar to Kuwait به نگارش درآورده که به بررسی وضعیت اقتصادی […]