دسته: مصاحبه

تحولات جنوب فارس و نقش مهاجران در میزگرد ایرنا بررسی شد

ایرنا- موضوع مهاجرت و نقش ممتاز مهاجران و یا به اصطلاح امروزی لاری‌ها،خلیج روها درتوسعه و سیر تحولات مناطق و شهرهای جنوبی فارس را نمی توان تنها محدود به یک دوره و برهه زمانی خاص قلمداد کرد؛ مطالعه وتورق این بخش مهم تاریخ ساز را بی گمان بایدبا گذشته و دیرینگی سرزمینی مردمان این دیار […]