دسته: کنفرانس ها

My lecture for ”9th Annual Conference on Eurasian Politics and Society – York, UK /13-15 July ”2022

Iranian immigration channels to GCC countries during the last hundred years Throughout history, Iranians have migrated less widely to other parts of the world. Perhaps, the vastness of the land of Pars caused most of the migrations to be internal. However, the migration of the people in southern Iran to the countries of the Persian […]

ارائه مقاله با عنوان «مهاجرت بین الملل، ارسال وجه و توسعه زیرساختهای سلامت در ایران. منطقه لارستان» در دانشگاه استانبول. ۲۰۱۹

International Migration, Remittance and Development of Health Infrastructure in Iran’s Larestan Region Majid Hojjati, Maryam Fozuni Study aims Migration of men from south of Iran, specially Larestan region, to the Arab countries of the Persian Gulf for work and economic activities has had considerable positive effects on the welfare and development of this region of […]

ارائه دو مقاله در همایش اقتصاد و علوم اجتماعی در شهر پنانگ مالزی

دو مقاله از بنده با عنوان ۱- International Emigrants as Co-Developers in Their Hometown ;a case study:study:south of Iran, Larestan ۲- International Migration and Increasing Altruistic Activities in Hometown: Evidence from Larestan Region, Iran  در پنجمین همایش بین المللی اقتصاد و علوم اجتماعی در شهر پنانگ مالزی ارائه گردید.این همایش از طرف موسسه تحقیق و […]

ارائه مقاله در نخستین همایش ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مقاله من با عنوان «بررسی روند مهاجرت لارستانیها به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس» در نخستین همایش ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی در مرکز همایش های تلاش تهران ارائه شد. فایل ارائه این مقاله را می توانید در اینجا مشاهده کنید.